Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2013

onemorenight
1546 88e7 390
magia zupy.
Reposted fromnosmile nosmile viamdjg mdjg
onemorenight
0288 55d8 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamdjg mdjg
onemorenight
- Czym się różni kobieta od mężczyzny? - Kiedy facet kocha kobietę, z którą nie może być zalicza każdą inną by o niej zapomnieć. Kobieta zaś odstrasza każdego innego mężczyznę, gdy ten jedyny jest nieosiągalny...
— prawda.
Reposted fromchemicalna chemicalna viamdjg mdjg
onemorenight
2932 97e3 390
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
onemorenight
8221 7e70 390
Reposted fromohshit ohshit viayourheartbeat yourheartbeat
onemorenight
2540 34b6 390
onemorenight

Przecież nie musi Cię kochać cały świat. Czasem wystarczy tylko jedna osoba.

— Kermit.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viacytaty cytaty
onemorenight
2564 9941 390
Reposted frommyshirt myshirt viayourheartbeat yourheartbeat
onemorenight

You better learn how to treat us right 'Cause once a good girl goes bad , we done forever

Reposted fromnadgodziny nadgodziny viacytaty cytaty

August 26 2013

onemorenight
Trzeba mieć odwagę, by zamiast biec zacząć cofać
I mimo rozdartych serc, wszystko zbudować od nowa
— Diox/ The returners feat. Pelson 'Kroki'
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viamdjg mdjg
onemorenight
- A jaki jest twój ideał??
- Nie ma ideałów
- To jak powinien wyglądać twój wymarzony facet??
- Ty jesteś jego przeciwieństwem, dlatego wybrałam Ciebie. I Ciebie kocham
— rozmowa
Reposted fromLast-minute Last-minute viacytaty cytaty
onemorenight
4438 2298 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara

March 03 2013

onemorenight
Słabi ludzie szukają zemsty,
silni wybaczają,a inteligentni zwyczajnie ignorują.
— no właśnie,bez spiny ;)
onemorenight
5710 4384 390
Reposted fromhazyy hazyy viamdjg mdjg
onemorenight
6018 5fd7
Reposted fromstrasznik strasznik viamdjg mdjg

February 13 2013

onemorenight
  Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
onemorenight
8855 1ef3 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamdjg mdjg
7695 1a67 390
Reposted fromamatore amatore viamdjg mdjg

January 27 2013

onemorenight
5816 2aac 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamdjg mdjg

January 10 2013

onemorenight
1626 daaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl